# زندگی

زندگی ریاضی است !

 (: پُستِ یکیْ گذشتهْ از باخْتْ  :) ساعت 13:47 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باید یاد بگیرم که ،، خوبی ها ، همیشه هم خوب نمی مانند! همه چیز ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید